Market

Program Fis4Pos - Market

SCREENSHOTS

Upoznajte deo programa preko screenshot-ova. Za više informacija kontaktirajte nas na   info@fis4all.co.rs 

Početni ekran
Artikli na prodaju
Plaćanje
Informacija artikla
Dodati količinu
Odobriti rabat
Filter baze
Štampanje gotov.rač.
Glavni memi
Predračun-Otpremnica
Baza artikla
CRT kupci
Presek stanja
Dnevni izveštaj
Periodičan izv.po artiklima
Prijemnica robe
sr Serbian
X