Fis4all

Projekat - Fis4all - Low cost programi..idemo dalje..

Low cost programi - nastavljamo dalje......

Prog. – Fis4Pos – Market je centralni podsistem programa za maloprodaju i služi za izradu gotovinskih i fiskalnih računa i uvid u izdate račune, odnosno prodaja robe se vrši ovim podsistemom. Sam proces prodaje je organizovan tako da kasir otvara novi račun, zatim iz baze artikala bira artikal unosom dela naziva ili šifre…..

Prog. – Fis4Pos – Caffe – Restoran

Prog. – Fis4Pos – Touch   Caffe – Restoran – Fast food – Pekare ….

Prog. – Fis4Ghost – Program za pronalaženje ghost artikla.Brzo, jednostavno, efikasno i to sve u roku od 2 do 5 sek. Korisnik je spreman da nastavi sa radom u roku od 2 do 5 min.Nema reseta ni servisni režim. Nov proizvod iz projekta Fis4all.Uspešno obrađeno dvadesetak intervencija!!!!!

 

Postoji jedan univerzalan gest koji ima univerzalno značenje, a to je - osmeh!

sr Serbian
X