Izmene u ESIR upitniku i dokumentu „Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a

Poštovani,
želimo na ovaj način da Vas obaveštavamo o izmjenama koje će biti postavljene danas u dokumentu   „Tehničko uputstvo   za administrativno-tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a“,  kao i u samom  Upitniku  koji se odnosi na odobravanje ESIR-a ili L-PFR-a -a.
Izmene se odnosa oko nerazumevanja i različitog tumačenja termina “middleware”, za koje je dosta pitanja došlo do našeg tima. 
Naše dodatno objašnjenje je sljedeće:
ESIR može imati više “ulaznih metoda”, tj. više različitih načina unosa artikala čiji se promet evidentira.
Na primjer:
1.metod : unos preko tastature – unosom šifre, tragom naziva i sl.
2.metod: unos skeniranjem barkoda
3.metod: unos preko touch ekrana – dodirom na ikonicu artikala
4.metod: unos preko fajla koji sadrži ID artikla, cijenu, količinu i sve ostale neophodne podatke

Primer scenarija:
Na računaru postoji instaliran sertifikovan ESIR, druga aplikacija (istalirana na istom ili na drugom računaru, npr. mobilnm odobren uredjaju) šalju se podatkom ESIR-u, koji fiskalizuju PmoR servisu. Račun se štampa na samom računaru gde je instaliran ESIR. Naravno da izgleda račun kreira ESIR i on kontroliše štampanje.
Pitanje:
Da li je potrebno sertificirati aplikaciju koja se šalje u akreditovani ESIR koji se kao takav brine o samoj fiskalizaciji i štampa? 
Odgovor je   NE
Stoga je izmijenjen  Upitnik za ESIR .  
1) U delu  Tipovi ESIRA  , tačka 7 oko koje je nastalo najviše zabune je izbrisana, tačka 6 je preformulisana.
         Umjesto pitanja 6. „Sistem planiranja poslovnih resursa (ERP)“, sada je pitanje „ Modul (deo) sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP)“
2) U delu  Operativne funkcije
Postoje pitanje 1: „Prihvatanje operacije komande ES-a (opciono)“
Sada je dodatno pitanje  17. tj.
„ Unos podataka preko fajla koji sadrži ID artikla, cenu, količinu i sve ostale neobavezne   ponude  (opciono)“ Takođe je u dokumentu  „Tehničko uputstvo za administrativno-tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L –   PFR-a“

Uputstvo za ESIR koji je neprenosiv može biti na engleskom jeziku sa osnovnim korisničkim informacijama za instalaciju.
Sa poštovanjem,

Tehnički tim PU