Poštovani, želimo na ovaj način da Vas obaveštavamo o izmjenama koje će biti postavljene danas u dokumentu   „Tehničko uputstvo o   za administrativno-tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a“,  kao i u samom  Upitniku  koji se odnosi na odobravanje ESIR-a ili L-PFR-a -a. Izmene se odnosa …

Izmene u ESIR upitniku i dokumentu „Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a Read more »