Middleware je softver koji se nalazi između operativnog sistema i aplikacije koje se nalaze na njemu pokreću. U suštini funkcionirajući kao skriveni prevodni sloj, Middleware omogućava komunikaciju i upravljanje podacima za distribuirane aplikacije. Ponekad se naziva „vodovod“, jer povezuje dve aplikacije zajedno, …

Termin “MiddleWare” Read more »